Waste to Energy brengt vraag en aanbod op het gebied van afvalstoffen bij elkaar.
Hierbij wordt gezocht naar de meest duurzame oplossing, binnen redelijke financiële grenzen.

Waste to Energy beschikt over veel kennis en ervaring en een uitgebreid Europees netwerk van ontdoeners en verwerkers. Daarom is Waste to Energy in staat om het totale traject te begeleiden; inclusief alle wettelijke verplichtingen.

Waste to Energy heeft aanvoer- en afzetmogelijkheden voor o.a. tapijt, hout, gemengd bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en secundaire brandstoffen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Waste to Energy ...
  • werkt op "no cure, no pay" basis
  • maakt gebruik van de meest optimale logistiek (weg, water, spoor)
  • beschikt over een uitgebreid Europees netwerk van ontdoeners en verwerkers
  • beschikt over veel kennis van afvalstoffen en hun verwerkingsmogelijkheden
  • begeleidt het hele traject van ontdoener tot aan verwerking, inclusief alle wettelijke verplichtingen